Kursy semestralneKursy semestralne w Lingua Tua odbywają się w małych grupach (maksymalnie 6 os.)
W zależnościod ilości  osób w grupie proponujemy odpowienią ilość godzin w kursie:
- 2 os. ilość godzin w kursie wynosi 24 x 45 min.
- 3 os. ilość godzin w kursie wynosi 30 x 45 min.
- 4 os. ilość godzin w kursie wynosi 40 x 45 min.
- 5-6 os. ilość godzin w kursie wynosi 50 x 45 min.

Terminy kursów semestralnych dobierane są na bazie dyspozycyjności kursantów. Przed rozpoczęciem kursu prosimy o podanie dyspozycyjności (dni i godzin w których chcieliby Państwo uczęszczać na zajęcia).
Standardowo zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 90 min. ale jest możliwość realizacji zajęć 60 min. lub 120 min.
W przypadku braku mozliwości uczestnictwa w kursie 2 x w tygodniu istnieje możliwość realizacji zajęć 1 x w tygodniu.
Staramy się maksymalnie dopasować nasze kursy do potrzeb kursatnów. Na pierwszych zajęciach lektor wspólnie z kursantami  dokonuje wyboru podręcznika bazowego na kurs. Dodatkowo zapewniamy materiały na zajęcia z poza podręcznika bazowego.
Zajęcia prowadzone są pzez profesjonalnie przygotowanych lektorów - absolwentów italianistyki i native speakerów nad którymi sprawuje nadzór metodyk.Copyright © 2012 linguatua.pl
projekt: bxmmultimedia